Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meetme tegevus 4.2.2 - Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Õppetoetuste ja stipendiumide mõju hindamisel võetakse arvesse erialade soolist jagunemist, st hinnata tuleks omavahel neid stipendiumitega ja stipendiumiteta erialasid, kus on noormeeste ülekaal ja erialasid, kus on tütarlaste ülekaal.

Sooaspekti arvestamata ei pruugi võrdlustulemused anda tõest teavet selle kohta, kas stipendiumid pidurdavad õpingute katkestamist, sest nominaalajaga lõpetavad tõenäolisemalt nais- kui meessoost õppurid kõigis valdkondades.

Stipendiumi saavate üliõpilaste arvu analüüsimine sugude ja rahvuse lõikes võimaldab analüüsida, kas meetmel on positiivseid tulemusi.

Nais- ja meessoost üliõpilaste võrdse kohtlemise seisukohalt on oluline tõsta õpetajakoolituse üliõpilaste stipendiumi suurus samaväärseks nn kasvuvaldkondade erialade stipendiumidega. Õpetajahariduse kvaliteedist sõltub selle inimvara kvaliteet, kes peab tulevikus toime tulema üha uute ja kiiremini muutuvate kasvuvaldkondadega. Stipendiumide ühtlustamine võiks kaasa aidata haridus- ja tööturu segregatsiooni vähendamisele ning õpetajakutse atraktiivsuse tõusule, mis toetaks meeste õppimist õpetajateks. Praegune olukord on kaudselt tütarlapsi diskrimineeriv ja saadab noortele sõnumi selle kohta, kas riigile on tähtsam tehnika või inimesed.

Kaaluda erialastipendiumide määramise põhimõtete täiendamist viisil, mis vähendaks soolist lõhet IKT erialadele sisseastujate arvus. Erialastipendiumidega toetamisel nn kasvuvaldkondade teadlaste ning inseneride järel- ja juurdekasvu arvu suurendamisel on oluline suunata vastav teavitustegevus koos IKT valdkonna töötamisvõimalustega spetsiifiliselt tütarlastele.