Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 4.4 - Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks

Soolise võrdõiguslikkuse aspektist tuleb teada, et neid majandussektoreid ja valdkondi, milles töötavad naised, peetakse tihti vähem lisandväärtust andvateks, vähem innovatiivseteks ja majandusarengu seisukohalt vähem tähtsateks. Seetõttu jälgitakse, et ka nendes valdkondades oleks võimalus saada ettevõtluse arendamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks toetust samuti kui näiteks IT või tehnoloogia valdkonnas.

Naiste loodud ettevõtted on sageli orienteeritud rohkem teenindusele kui tööstusele.

Innovatsiooni- ja arendusosakute eraldamisel uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamisel jälgitakse, et need jaguneksid kõigi majandusvaldkondade vahel ning et innovatsiooniteenuste pakkujate hulka kuuluksid ka selliste valdkondade asjatundjad, mida peetakse naiste domineeritud elualadeks.

Toetuse andmise kohta teavet edastatakse muuhulgas naisorganisatsioonide ja –võrgustike kaudu, nt Eesti Naisleiutajate Ühingu (QUIN Estonia) kaudu.

Innovatsiooni ja arendamist vajab ka puudega isikute toetamine, seetõttu on oluline, et innovatiivselt lähenetaks tööruumide ja –kohtade erivajadusega inimestele kohandamisele, konsulteerides eelnevalt huvikaitseorganisatsioonidega.