Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 4.3 - Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus

Võimalike koolitatavate valikul peetakse muuhulgas silmas soolise tasakaalu saavutamist. Kuigi täiendkoolitusele valitavate spetsialistide kvalifikatsioonid on pigem sellised, mille on valdavalt omandanud mehed, on oluline, et naised saaksid samavõrd kasu uue kvalifikatsiooni ja kutse omandamisest kui mehed.

Juhtrühma koostamisel peetakse silmas selle soolist tasakaalu