Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus

Euroopa Liidu, sh ka Eesti säästva arengu riiklikud strateegiad lähtuvad põhimõttest, et ühiskond saab areneda jätkusuutlikult ainult siis, kui majanduslik, looduslik ja sotsiaalne keskkond on tasakaalus. Ühiskonna kestlikkus sõltub riigi võimest luua oma inimeste arenguks ja tegutsemiseks parimad võimalused – kõik sihtgrupid, olenemata nende soost, vanusest, rahvuse või rassi, puude, seksuaalse sättumuse või veendumusest peavad olema ühiskonnaellu kaasatud ja nende potentsiaal peab olema rakendatud, ilma igasuguste stereotüüpsete hoiakute või takistusteta. Iga ühiskonnaliikme oskuseid, kompetentsust ja talenti tuleb väärtustada.