Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine

Võrdse kohtlemine põhimõte tööturul tähistab diskrimineerimise vältimist (soo, vanuse, rahvuse või rassi, puude, seksuaalse sättumuse või veendumuse tõttu) – võrdse juurdepääsu tagamine kõikidele töökohtadele, võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmist, võrdseid karjääri- ja enesearendamise võimalusi, võrdseid võimalusi töö ja pereelu ühitamiseks, võrdselt ohutuid töötingimusi ja ahistamisest vaba töökeskkonda.

Erinevas vanuses ja erinevast soost inimeste töövõimet mõjutavates tegurites esineb erinevusi ja nendest erinevustest tuleks töövõime hindamisel teadlik olla ja neid arvestada. Kuna olukorrad ning tööturult eemalolemise põhjused on erinevad, tuleb võrdsete võimaluste loomiseks eelnevalt välja selgitada erinevate sotsiaalsete rühmade takistused hõives osalemiseks.