Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 3.2 - Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks

Vähenenud töövõimega naiste ja meeste tööturul osalemise suurendamiseks ja varase pensionile jäämise ärahoidmiseks võetakse arvesse meeste ja naiste koondumist erinevatesse majandussektoritesse ja erinevatele tegevus- ja ametialadele ning sellest tulenevaid erinevusi nende poolt tehtavate tööde iseloomus ja töökeskkonnas, töökohtadel esinevaid erinevaid ohutegureid ja nende mõju naiste ja meeste tervisele ning töövõimele.

Töövõime hindamise põhimõtete ja metoodikate rakendamisel välditakse soolisi stereotüüpe ja eelarvamusi ning arvestatakse, et naistel ja meestel võivad tervisekao sümptomid väljenduda erinevalt. Nt arvestatakse, et füüsilist ja vaimset pinget tajutakse eakamate grupis rohkem kui noorte grupis ja et füüsiline pinge mõjutab rohkem 55+ vanuses naistöötajaid.