Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 3.1 - Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine

Kogutud ja analüüsitud on andmed teenuste ja abivahendite vajaduse, kättesaadavuse ja nendega rahulolu kohta sugude, rahvuste ja vanusegruppide lõikes.

Juhtumikorraldajate ja teenuseosutajate koolitustel käsitletakse soolise võrdõiguslikkuse ja vähemusgruppide vajadustega arvestava võrdse kohtlemise põhimõtteid, lähtekohti ja eesmärke.

Teenuste ettevalmistusse ja katsetamisse on kaasatud puudega inimeste esindusorganisatsioonide kõrval ka puudega naiste huvikaitse- ja esindusorganisatsioonid