Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Sotsiaalse kaasatuse suurendamine

Eesti sotsiaalvaldkonda ja tööturgu iseloomustab vähenev ja vananev rahvastik ning vähenev tööjõud; uute sotsiaalsete riskide teke (nt pikaajalise hoolduse vajadus); sissetulekute ebavõrdsus ning vaesus; ebaühtlane hoolekandeteenuste kvaliteet: teenused ei jõua alati abivajajateni ning ei ole kõikjal kättesaadavad; struktuurne sugudevaheline ebavõrdsus ühiskonnas; madal sallivus ning üldine negatiivne hoiak vähemusgruppidesse.

Tulenevalt arenguvajaduste analüüsist ning Eestile tehtud riigipõhistest soovitustest, toob Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava (2014-2020) välja järgnevad prioriteedid antud valdkonnas: „aktiivne kaasamine, sealhulgas eesmärgiga edendada võrdseid võimalusi ja aktiivset osalemist ning parandada tööalast konkurentsivõimet“ ning „juurdepääsu parandamine taskukohastele, jätkusuutlikele ja kvaliteetsetele teenustele, sealhulgas tervishoiuteenustele ja üldhuvi sotsiaalteenustele“.