Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 2.4 - Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks

Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamise ja ehitamise projektide käigus kogutakse andmeid projekti elluviimises osalenud töötajate ja täidetud ametikohtade kohta soo ja vanusgruppide lõikes.

Tervishoiuteenuste kavandamisel võetakse tasakaalustatult arvesse nii meeste kui naiste vajadusi.

Kogutakse andmeid projekti raames makstud töötasude kohta sugude lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.

Ehitustes järgitakse universaaldisaini põhimõtteid