Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 12.3 - Avalike teenuste pakkumise arendamine

Meetme indikaatoriteks on:

– rahulolu avalike teenuste kvaliteediga 16–74-aastaste naiste ja meeste seas;

– rahulolu avalike teenuste kvaliteediga nais- ja meessoost ettevõtjate hulgas;

– avalikest e-teenustest teadlike naiste ja meeste osakaal.