Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 12.2 - Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Loodud on soolõime rakendamise eksperdirühm.

Õigusloome juristidele on ette nähtud inimõigustealane koolitus.

Soolise mõju analüüse kasutatakse poliitiliste otsuste langetamisel.

Riigikantselei strateegiabürool on vajalikud kompetentsid, et hinnata soolise mõju analüüside kvaliteeti ja asjakohasust.

Tulevikuanalüüside tellimisel nõutakse sooliste aspektide käsitlemist.

Õigusanalüüside tegemisel arvestatakse tõsiasja, et inimesed käituvad sooliste olenditena ning ühel normil võib olla naistele ja meestele erinev mõju.