Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Meede 1.4 - Koolivõrgu korrastamine

Lisaks nn universaalsele disainile on oluline, et õppekava täitmiseks vajalike seadmete, sisustuse, õppe- ja töövahendite ostmisel pöörataks ühtviisi tähelepanu nii tehnoloogiaõpetuse kui käsitööainete nüüdisaegsete infotehnoloogiaga seotud seadmete hankimisele.

Investeerimisprojektide väljakuulutamisega kaasneb juhend projektitaotlejatele, mis sisaldab konkreetsemaid eesmärke – läbiva teema „võrdsed võimalused“ arvestamisel

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:

Projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;
Projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu