Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Abimaterjal meetmete analüüsimiseks ja seoste loomiseks võrdsete võimaluste edendamisega

Võrdsete võimaluste edendamine on protsess, millega erinevad ühiskonnasüsteemid – teenused, tegevused, informatsioon ja dokumentatsioon tehakse kättesaadavaks kõigile, eelkõige puudega inimestele. Võrdsete õiguste põhimõttest lähtub arusaam, et kõigi inimeste ja erinevate inimgruppide vajadused on võrdse tähtsusega ning need peavad olema sotsiaalse elu planeerimise aluseks.

Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate meetmete eesmärkide ja tegevuste analüüsimise eesmärgiks oli luua seosed läbiva teemaga võrdsed võimalused ja selgitada meetmetes soolise võrdsuse edendamisega ja võrdse kohtlemise tagamisega, sh puuetega inimeste ligipääsetavusega arvestamise võimalusi. Analüüs on abivahendiks Euroopa Liidu struktuuritoetuste kasutajale läbiva teemaga võrdsed võimalused arvestamisel.

Juhendis on esitatud kesksed lähtekohad ja eesmärgid soolise võrdsuse saavutamiseks ning võrdsete võimaluste loomiseks eri vanuse- ja rahvusgruppidele ning puudega inimestele. Prioriteetsete suundade ja meetmete kaupa on kirjeldatud olulisemad aspektid soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidega arvestamiseks ning vähemusgruppidesse kuuluvatele isikutele võrdsete võimaluste loomiseks.

Laadi juhend alla