Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine eurotoetuste kasutamisel

Koolituse eesmärk oli täiendada avatud taotlusvoorude ettevalmistajate ja elluviijate teadmisi ja oskusi võrdsete võimaluste läbiva teemaga (sooline võrdsus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele, võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest) arvestamises.

Koolituse sihtgrupp oli rakendusasutuste ja rakendusüksuste ametnikud, kes tegelevad toetuse andmise tingimuste ja korra väljatöötamisega, avatud taotlusvoorude ettevalmistamise, läbiviimise ning seirega. Koolitus toimus 8. oktoober 2015.

Koolitusel käsitletud teemad:

  • Sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine läbiva teemana Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisel (Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktides esitatud nõuded, soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja võrdse kohtlemise (sh puuetega inimeste ligipääsetavus) põhimõtted ja põhimõisted))
  • Võrdsete võimaluste läbiva teema kajastamine avatud taotlusvoorude ettevalmistamisel ja läbiviimisel ning seires (Mida tuleb arvestada taotlus- ja aruandevormides, juhendite koostamisel, projektide valikul ja projektitegevuste seires, näited ja head praktikad)
  • Tegevuste mõju hindamine võrdsete võimaluste edendamisele. Praktilised harjutused ja rühmatööd
  • Soolise võrdsuse edendamise ja võrdse kohtlemise põhimõtted teavitustegevustes – soostereotüüpide vältimine sõnas ja pildis

Koolituse materjalid leiad siit: