Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsete võimaluste tagamisele?

Koolituse eesmärk oli täiendada osavõtjate teadmisi võrdsete võimaluste läbiva teema (sooline võrdsus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele, võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest) kokkupuutepunktidest ja edendamise eesmärkidest ning võimalustest erinevates valdkondades ning oskusi hinnata projektide panust võrdsete võimaluste läbivasse teemasse.

Koolituse sihtgrupp on rakendusasutuste ja rakendusüksuste ametnikud, kes tegelevad muuhulgas projektide hindamiskriteeriumite – ja metoodika väljatöötamisega, hindajate valiku ja nõustamisega.

Koolituse tulemusena paranesid koolituse läbinute teadmised soolise võrdsuse edendamisest ja võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamisest struktuurivahendite kasutamisel. Osalejate suutlikkus hinnata projektitegevuste panust soolise võrdsuse saavutamisse ja võrdse kohtlemise tagamisse, sh puuetega inimestele juurdepääsu tagamisse on tõusnud.

Koolituse materjalid leiad siit: