Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Infopäevade ettekanded 2015-2017

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse eesmärk on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soodustada ja toetada nende põhimõtete arvestamist meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel.

Infopäevade raames on kompetentsikeskus esinenud sihtgruppidele järgnevate ettekannetega:

10. ja 12. november 2015 meetme “Töölesaamist toetavad teenused” infopäevad Tallinnas ja Tartus.
Ettekanne

21. jaanuar 2016 meetme “Töölesaamist toetavad teenused” ekspertide infopäev RÜ-s Innoves.
Ettekanne

23. ja 25. august 2016 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ tegevused „Eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“ infopäevad Tallinnas ja Tartus.
Ettekanne

30. ja 31. august 2016 meetme „Töölesaamist toetavad teenused“ infopäevad Tallinnas ja Tartus
Ettekanne

21. ja 23. september 2016  meetme tegevuse “Teaduse populariseerimine” alategevuse “Teeme+”, “Võrdsete võimaluste tagamine LTT valdkonna populariseerimisel” infopäevad Tallinnas jaTartus
Ettekanne

1. november 2016 kohtumine Pärnu maakondliku arengukeskuse esindajatega.
Ettekanne

8. november 2016 kohtumine Harju maakondliku arengukeskuse esindajatega.
Ettekanne

20. ja 23. jaanuar 2017 meetme “Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks“ infopäevad Tallinnas ja Tartus.
Ettekanne

16. veebruar 2017 Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuse “Tänapäevase õpikäsituse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis” alategevuste taotlusvoor “Õpetajate täiendusõpe” infopäev.
Ettekanne