Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Back to list

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetega arvestamine teabematerjalide koostamisel

Käesoleva juhendi eesmärk on suunata projektide elluviijaid ja nende tegevusi kajastavaid inimesi koostama avalikkusele mõeldud teabematerjale nii, et need aitaksid kaasa soolisele võrdõiguslikkusele ja vähemusrühmade võrdsele kohtlemisele.

Käsiraamatu esimene peatükk õpetab märkama erinevaid sotsiaalseid gruppe ning nendega seotud stereotüüpe ja eelarvamusi, mis põhjustavad ebavõrdsust ja tõrjutust. Teine peatükk selgitab, kuidas keelekasutus ja kuvandid toetavad soolise võrdõiguslikkuse edendamist ja diskrimineerimise ennetamist. Kolmas peatükk on kõige praktilisem ning annab näpunäiteid, kuidas tekstides ja kuvandites ära tunda ning vältida soo- ja vähemusgruppide suhtes levinud stereotüüpe.

Käsiraamatust leiab harjutusi ja kontrollküsimusi, mis aitavad veenduda, kas teabematerjalide tekstid ja kuvandid vastavad võrdse kohtlemise põhimõtetele ja soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidele.

Loe edasi käsiraamatust "Teabematerjalide koostamine: Kuidas vältida stereotüüpe ja eelarvamusi?"