Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Sisukaart
A A A A A

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Võrdsuspoliitika osakonnas asuv nõustamis- ja koolitusüksus, mille ülesanne on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja ligipääsetavuse põhimõtetest ning soodustada ja toetada nende põhimõtete arvestamist meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel.

Foto: Vardan Papikyan, Unsplash

Võta ühendust

Võrdsed võimalused arvudes

Siit väljaandest leiad soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise alast statistikat eri valdkondades

Mine väljaande lehele

Uudised

Kasulikku

EIGE soolõime portaal

Sellest, kuidas edendada naiste ja meeste võrdsust erinevates eluvaldkondades loe lähemalt Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi soolõime portaalist.
Loe edasi

Kuidas hinnata projekti tegevuste mõju võrdsetele võimalustele?

Käesolev abimaterjal aitab Teil välja selgitada, milliseid võrdsete võimaluste edendamise tegevusi saaksite teie oma projektis ellu viia ja millised teie projektis rakendatud tegevustest aitavad kaasa võrdsete võimaluste edendamisele.
Loe edasi

Digiväljaanne "Euroopa 2020 ja võrdsed võimalused"

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse digiväljaanne koondab andmeid erinevate sotsiaalsete rühmade (naised, mehed, noored, vanemaealised, erivajadusega inimesed, eri rahvusest inimesed) olukorra ja trendide kohta erinevates valdkondades nagu töö, haridus, teadus, ettevõtlus, vaesus ja tõrjutus, hoolduskoormus, elu ja tervis ning keskkond ajaperioodil 2014-2020. Muuhulgas vaadeldakse strateegiates „Euroopa 2020“ ja „Eesti 2020“ seatud eesmärkide poole püüdlemist.
Loe edasi