EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine meetmete vahehindamistes

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine meetmete vahehindamistes

Koolitusel räägiti võrdsetele võimalustele avalduva mõju hindamise põhimõtetest, eesmärkidest, hindamiskriteeriumitest ning -meetoditest. Toodi häid näiteid läbiviidud hindamistest ja kasutatud meetoditest.

Koolitus viidi läbi struktuurifondide hindamiste juhtkomisjoni liikmetele.

Koolitusmaterjalid leiad siit