EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine taotlusvormi täitmisel

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine taotlusvormi täitmisel

Juhend on abiks rakendusüksustele avatud taotlusvooru korraldamisel toetuse taotluse ja selle täitmise juhendi koostamisel ning avatud taotlusvoorus toetuse taotlejale taotlusvormi täitmisel. Projekti tegevuste panust võrdsete võimaluste edendamisse tuleb kirjeldada läbivalt taotluse (vorm A) kõigis osades ning kokkuvõtvalt taotluse vastavas osas (mõju läbivatele teemadele).

Juhendis on selgitatud, kuidas projektitaotluse koostamisel kajastada taotlusvormis projekti tegevuste seost ning mõju võrdsete võimaluste läbivale teemale (sooline võrdsus, erinevas vanuses inimeste võrdne kohtlemine, võrdsed õigused ja võimalused puudega inimestele ja võrdsete võimaluste tagamine sõltumata rahvuslikust kuuluvusest).

Võrdsete võimaluste läbiva teemaga arvestamine taotlusvormi täitmisel – juhend avatud taotlusvoorus taotlejale