EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Veekaitse

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Veekaitse

Veemajanduse arendamine edendab Eesti keskkonnastrateegia 2030 ja Eesti 2020 eesmärkide elluviimist, panustades jätkusuutlikku majanduskasvu loodussäästlikuma ja ressursitõhusama veemajandusega, sh veeteenuse parema kättesaadavusega. Pinna- ja põhjavee kaitsmisega

panustatakse ELi veepoliitika raamdirektiivi veekogumite hea seisundi saavutamise eesmärki ning ELi Läänemere piirkonna strateegia Läänemere kaitsmise eesmärgi saavutamisse (Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020).

Projektide rakendamisel on oluline, et erinevad huvigrupid oleks kaasatud ja võrdne kohtlemine tagatud ja edendatud.