EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meetme tegevus 4.1.4 – Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meetme tegevus 4.1.4 – Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks

Positiivseid mõjusid reaalmajandusele avaldab ka sotsiaalne innovatsioon ettevõtetes ja organisatsioonides, sh personalijuhtimises, mis peab silmas naiste karjääri toetamise vajadust.

Kuna innovatsioon sõltub inimtegevusest, kuuluvad sotsiaalteadused ja sotsiaalne dimensioon oluliste teguritena tippteaduse juurde.

Sooliste aspektide arvestamine ja naisteadlaste karjääri soodustamine aitab luua noortele perspektiivitunnet ja avardab valikuvõimalusi.

Noorte soostereotüüpsete hoiakute muutmiseks esitatakse ebatraditsioonilisi rollimudeleid reaalses töökeskkonnas ja/või sooliselt ebatraditsioonilistel aladel.

Kuna kõige olulisemateks teguriteks, mis vähendavad tütarlaste soovi asuda õppima LTT erialasid, on eelarvamused ja soolised stereotüübid , pööratakse teadusteemade tutvustamisel meedias tähelepanu tütarlastes senisest suuremat huvi tekitamisele LTT ja IKT erialade vastu.

Ülalnimetatud põhimõtet tuleb järgida kõikides avatud taotlusvoorudes teaduse populariseerimise edendamiseks