EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 8.2 – Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimisel

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 8.2 – Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimisel

Hüdrometeoroloogiajaamade sisseseade ning taristu uuendamine ja nende automaatsuse suurendamine parandab naissoost töötajate töötingimusi, kes on meteoroloog-tehnikute seas ülekaalus.

 

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:

– Projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;

– Projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.