EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 7.2 – Saastunud alade ja veekogude korrastamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 7.2 – Saastunud alade ja veekogude korrastamine

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:

– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;

– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa sh projekti administreeriva personali kulu;

– projektile eelnevalt kaasatud sotsiaalsete gruppide esindajad (soo, vanusgruppide, rahvuse järgi).