EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 7.1 – Veemajanduse taristu arendamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 7.1 – Veemajanduse taristu arendamine

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:

– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;

– veeteenuse hinna ja tarbijate maksevõime analüüs soo, vanusgruppide ja rahvuse lõikes piirkonnas;

– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu