EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 6.3 – Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 6.3 – Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:

– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;

– rekonstrueeritud tänavavalgustuse mõju turvalisuse tajumisel soo, rahvuse, vanusgruppide ja puudega inimeste järgi;

– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.