EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 6.2 – Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 6.2 – Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:

– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;

– soojuse hinna ja tarbijate maksevõime analüüs soo, vanusgruppide ja rahvuse lõikes;

– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu.