EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 6.1 – Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 6.1 – Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses

Meetme mõju hindamiseks kogutakse järgmiseid andmeid:

– projekti elluviimises osalenud töötajad sugude lõikes;

– projekti raames makstud töötasude andmed sugude/rahvuse lõikes ja ametikohtade/astmete kaupa, sh projekti administreeriva personali kulu