EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 5.1 – Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 5.1 – Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine

Maakondlike arenduskeskuste nõustajad on saanud vajaliku ettevalmistuse naisettevõtluse erisustest ja vajadustest ning arvestavad nendega oma tegevuses.

Turismiinfosüsteem pakub võimalusi arvukatele ja erinevatele välisriikide naisorganisatsioonidele kui eraldi sihtgrupile oma ürituste korraldamiseks Eestis.

Turismiettevõtete ärimudelite arendamise toetuste andmisel peetakse silmas naisettevõtjate ja meesettevõtjate võrdset toetamist.