EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 4.3 – Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 4.3 – Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus

Võimalike koolitatavate valikul peetakse muuhulgas silmas soolise tasakaalu saavutamist. Kuigi täiendkoolitusele valitavate spetsialistide kvalifikatsioonid on pigem sellised, mille on valdavalt omandanud mehed, on oluline, et naised saaksid samavõrd kasu uue kvalifikatsiooni ja kutse omandamisest kui mehed.

Juhtrühma koostamisel peetakse silmas selle soolist tasakaalu