EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 12.3 – Avalike teenuste pakkumise arendamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 12.3 – Avalike teenuste pakkumise arendamine

Meetme indikaatoriteks on:

– rahulolu avalike teenuste kvaliteediga 16–74-aastaste naiste ja meeste seas;

– rahulolu avalike teenuste kvaliteediga nais- ja meessoost ettevõtjate hulgas;

– avalikest e-teenustest teadlike naiste ja meeste osakaal.