EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 11.1 – Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 11.1 – Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine

Projekti tulemuste kasutatavuse ulatuse määramisel kirjeldatakse peamiseid kasutajate gruppe ja orienteeruvat potentsiaalsete kasutajate arvu soo, vanusgruppide, rahvuse ja puudega inimeste lõikes, kusjuures esitatav statistika toetub alusuuringule.

Kogutakse andmeid projekti administreeriva personali ja baasvõrgu rajamisega tegelevate töötajate (projekteerimisest järelevalveni) töötasude kohta sugude ja ametialade lõikes