EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 10.2 – Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Meede 10.2 – Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine

Ühistranspordi kasutuse tõusu näitavad indikaatorid (rongireisijate arv aastas jms), tuuakse välja soo, vanuse, rahvuse ja puudega inimeste lõikes.

Kogutakse andmeid projekti elluviimises osalenud töötajate kohta sugude lõikes ametikohtade/-astmete kaupa ning selle raames makstud töötasude andmed sugude lõikes, sh projekti administreeriva personali kulu.