EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Koolitus soolisest võrdõiguslikkusest karjäärinõustajatele

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Koolitus soolisest võrdõiguslikkusest karjäärinõustajatele

Koolitusel selgitati soolise võrdõiguslikkuse põhimõisteid. Räägiti sellest, mis on sooline võrdõiguslikkus ja milline negatiivne mõju on soostereotüüpidel.  Millised kohustused on haridusasutustel soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Rühmatöödes arutleti selle üle, miks tüdrukud ei vali loodusteaduste ja tehnoloogia erialasid ja kuidas viia läbi karjäärinõustamist nii, et innustada poisse ja tüdrukuid valima ka mittetraditsioonilisi erialasid.

29. mai 2017 koolitus soolisest võrdõiguslikkusest Rajaleidja karjäärinõustajatele (Tallinn).

Koolituse materjalid leiad siit