EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Jätkusuutlik transport

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Jätkusuutlik transport

Eestis on probleemiks transporditaristu ebapiisav tase. Meie konkurentsivõimele on aga ohutud rahvusvahelised ühendused ja liikumisvõimalused hädavajalikud. Parandamaks ettevõtete ligipääsu olulistele turgudele, samuti inimeste liikumisvõimalusi, on oluline tagada ka lühemad ja usaldusväärsemad ühendusajad. Rahvusvahelistumine ja kasvav konkurents inim- ja finantskapitali pärast nõuab, et liikumine Eesti siseselt ning Eestisse ja siit välja on kiire, mugav ja turvaline (Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020). Sealjuures peavad transpordivõimalused olema kättesaadavad võrdsel määral kõikidele inimestele, olenemata nende soost, vanusest, puudest vms.