EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Infopäevade ettekanded 2018-2020

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Infopäevade ettekanded 2018-2020

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse eesmärk on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soodustada ja toetada nende põhimõtete arvestamist meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel.

Infopäevade raames on kompetentsikeskus esinenud sihtgruppidele järgnevate ettekannetega:

Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0- 7 aastastele lastele ühikuhinna alusel“ infopäevad 14. ja 16.03.2018 Tartus ja Tallinnas.

Ettekanne

Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ infopäevad 26.04 ja 3.05.2018 Tallinnas ja Tartus

Ettekanne