EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Soolise mõõtme lõimimine HORISONT 2020 projektides

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Soolise mõõtme lõimimine HORISONT 2020 projektides

Sooline võrdõiguslikkus puudutab Horisont 2020 projektide kõiki tegevusi. Taotluse koostamisel tuleb soolist mõõdet arvestada nii ettepanekute sisus kui ka inimressurssides.

Abimaterjali koondatud informatsioon on mõeldud nii taotluste esitajatele kui ka hindajatele. Välja on toodud Horisont 2020 raamprogrammi juures korduma kippuvad küsimused antud valdkonnas.

 

Loe lähemalt: Soolise mõõtme lõimimine Horisont 2020 projektides, 2016