EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Meede 2.6 – Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähe lõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus