EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Euroopa Komisjon avaldas naisteadlaste olukorda kirjeldava kogumiku “She figures 2018”

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

Euroopa Komisjon avaldas naisteadlaste olukorda kirjeldava kogumiku “She figures 2018”

See on kõige laialdasem ja mitmekülgsem statistiliste andmete kogum, mis võimaldab võrrelda nais- ja meesteadlaste osakaalu ning selle muutumist, naiste esindatust eri teadusvaldkondades, nais- ja meesteadlaste karjääri ning nende jõudmist tipptasanditele, samuti naiste 40% esindatuse saavutamist teadus- ja arendustegevuse raamprogrammide rakendamisega seotud otsustuskogudes.

Laadi alla kogumik