EST   RUS   ENG
Kompetentsikeskus

Avaleht

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus

ÜKP fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus on nõustamis- ja koolitusüksus, mille ülesanne on suurendada struktuurivahendeid kasutavate ja koordineerivate üksuste teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest ning soodustada ja toetada nende põhimõtete arvestamist meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel.

Võta ühendust

Uudised

Võta ühendust

Võrdsete võimaluste edendamise võrgustik

Võrdsete võimaluste edendamise võrgustiku eesmärgiks on tõhustada struktuurivahendite kasutamisel võrdsete võimaluste edendamist, ühtsustada seisukohti ja metoodikaid ning vahetada häid kogemusi.

Võrgustik hõlmab rakendusasutusi ja rakendusüksusi.

Võrgustiku lehele